"बुद्ध" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

बुद्ध धर्ममा सबै प्राणीले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। कुनै जात, वर्ग, लिंग आदिले निर्वाण प्राप्ति गर्नबाट कोही पनि वर्जित हुंदैनन। थेरवाद शाखाको बुद्ध धर्म अनुसार निर्वाण प्राप्त गर्न बुद्ध नै हुनुपर्दैन। बुद्धको धर्म बुझेर, पालना गरेर निर्वाण प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस प्रकारले निर्वाण प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुलाई अर्हत भनिन्छ। सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र अनुसार सबै प्राणीले भविष्यमा कुनै समयमा बुद्धत्त्व प्राप्त गर्नेछन।
 
== बुद्धका प्रकार==
== Types of Buddhas ==
{{main|Types of Buddhas}}
त्रिपिटकमा दुई प्रकारका बुद्धको वर्णन गरिएको छ। [[सम्यकसम्बुद्ध]] र [[प्रत्येकबुद्ध]]।
In the [[Pali Canon]], there are considered to be two types of Buddhas: [[Samyaksambuddha]] (Sammasambuddha) र [[Pratyekabuddha|Pratyeka Buddha]] (Paccekabuddha).
१. [[सम्यकसम्बुद्ध]]हरुले आफूले बुद्धत्त्व प्राप्त गरेको कुरा अरुलाई भन्छन र बुद्धत्त्वको बारेमा अरुलाई सिकाउंछन। यस्ता बुद्धले अरुलाई धर्मोपदेशनाद्वारा जागृत गर्छन र लोप भएको धर्मलाई पुनर्जीवन दिन्छन। ऐतिहासिक बुद्ध, सिदार्थ गौतम, सम्यकसम्बुद्ध हुन।
1. [[Samyaksambuddha]]s (Pali: ''Sammasambuddha'') attains Buddhahood र decides to teach others the truth that he has discovered. They lead others to awakening by teaching the [[Dharma]] in a time or world where it has been forgotten or has not been taught before. The Historical Buddha, [[Siddhartha Gautama]], is considered a Samyak-sambuddha. See also the [[List of the 28 Buddhas|list of 28 sammasambuddhas]]
 
२. [[प्रत्येकबुद्ध]] वा शान्त बुद्ध सम्यकसम्बुद्ध जस्तै निर्वाण प्राप्त गर्छन तर धर्मोपदेशना गर्दैनन। धर्मको आध्यात्मिक पक्षमा यी बुद्ध सम्यकसम्बुद्ध भन्दा दोस्रो रहन्छन। यस्ता बुद्धले अभिसमाचारिकसिक्खाको बारेमा अरुलाई उपदेश दिन्छन। कुनै ग्रन्थहरुमा भने प्रत्येकबुद्धलाई आफ्नै प्रयासले धर्म बुझेका तर धर्मको सर्वज्ञता प्राप्त नगरेका वा धर्मको फल पूर्ण रुपले नपाएका भनेर वर्णन गरिएको छ। [http://www.palikanon.com/english/pali_names/pa/pacceka_buddha.htm]
2. [[Pratyekabuddha]]s (Pali: ''Paccekabuddha''), sometimes called Silent Buddhas) are similar to Samyaksambuddhas in that they attain [[Nirvana]] र acquire the same powers as a Sammasambuddha does, but they choose not to teach what they have discovered.
They are second to the Buddhas in their spiritual development. They do ordain others; their admonition is only in reference to good र proper conduct (abhisamācārikasikkhā). In some texts, the Paccekabuddha is described as one who understands the Dharma by उनका own efforts, but does not obtain omniscience nor mastery over the Fruits (phalesu vasībhāvam).[http://www.palikanon.com/english/pali_names/pa/pacceka_buddha.htm]
 
सम्यकबुद्धका चेलाहरुलाई श्रावक वा अर्हत भनिन्छ। यी शब्दहरुका अर्थहरुमा केही मात्रामा भिन्नता छ। अनुबुद्ध भन्ने शब्द बिरलै प्रयोग हुन्छ। यो शब्द बुद्धले खुद्दकपाठमा प्रयोग गरेका छन। <ref>Ratanasutta:56</ref> सो ग्रन्थमा बुद्धले निर्देशन पाएपछि बुद्ध भएकालाई अनुबुद्ध भनेका छन। जागृत भएका चेलाहरुले दुबै प्रकारका बुद्ध झैं निर्वाण र परिनिर्वाण प्राप्त गर्छन। यसरी निर्वाण र परिनिर्वाण प्राप्त गर्ने चेलाहरुलाई अर्हत भनिन्छ।
Disciples of a Sammasambuddha are called [[Savaka]]s (hearers or followers) or [[Arahants]] (Noble One). These terms have slightly varied meanings but can all be used to describe the enlightened disciple. ''Anubuddha'' is a rarely used term, but was used by the Buddha in the ''Khuddakapatha''<ref>Ratanasutta:56</ref> as to those who become Buddhas after being given instruction. Enlightened disciples attain Nirvana र Parinirvana as the two types of Buddhas do. The most generally used term for them is [[Arahant]].
 
१२औं शताब्दीको एक थेरवादी टीका अनुसार सावकबुद्ध (श्रावकबुद्ध) भन्ने शब्द निर्वाण प्राप्त गरेको चेलालाई जनाउन प्रयोग गरिएको छ। यो ग्रन्थ अनुसार बुद्ध ३ प्रकारका हुन्छन। तर, यो परिभाषा प्रयोग गर्दा आफैले धर्म प्राप्ति गरेको बुद्धको परिभाषा नरहने हुन जान्छ। मूलप्रवाह थेरवाद र महायान ग्रन्थहरुले यस प्रकारका बुद्धलाई मानेका छैनन।
One 12th century Theravadin commentary uses the term Savakabuddha to describe the enlightened disciple. According to this scripture there are 3 types of Buddhas. In this case, however, the common definition of the meaning of the word Buddha (as one who discovers the Dhamma without a teacher) does not apply any more. Mainstream Theravadin र Mahayana scriptures do not recognize this term र state there are only two kinds of Buddha.
 
==Characteristics of a Buddha==
१,७४५

edits

"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/392726" बाट अनुप्रेषित