यी प्रयोगकर्ता एक चिकित्सक हुन्‌।
के यु यो प्रयोगकर्ता काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन्/थिए।
यो प्रयोगकर्ता विकिपरियोजना नेपालका सदस्य हुनुहुन्छ।

यी प्रयोगकर्ता अहिले आफ्नो निजी जीवनमा व्यस्त छन्।