"गुरुङ जाति" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

# पोले
# पोम
११२# पोजो
११३# प्रोँगी
११४# प्रजु
११५# फच्‍चा
११६# फीब्रो
११७# बुच्‍हा
११८# फेवाली प्‍हच्‍यु
११९# बैया
१२०# भाजय
१२१# मरन्‍येली
१२२# भाटले
१२३# भरिन्‍याल
१२४# मीगी
१२५# म्‍ह्रु
१२६# मैन
१२७# म्‍होसी
१२८# म्‍लो लेम
१२९# म्‍लो कोन
१३०# म्‍होज क्‍ले
१३१# म्‍होज कोन
१३२# म्‍हलु
१३३# योज
१३४# योल्‍जो
१३५# र्‍हजो
१३६# र्‍हन
१३७# र्‍हुल
१३८# र्‍हीला
१३९# रिते
१४०# रिचै
१४१# रील्‍दे क्‍ले
१४२# रग्‍मी
१४३# रे रे
१४४# लम्‍क्‍यु प्‍हच्‍यु
१४५# ल्‍हयु
१४६# ल्‍हेँगे
१४७# ल्‍हेँगे कोन
१४८# लेष्‍ये
१४९# ल्‍हेयोन कोन
१५०# लै
१५१# ल्‍हेम्रो
१५२# ल्‍होला
१५३# ल्‍हों
१५४# सम्‍री क्‍ले
१५५# सरब्‍ज
१५६# सत्‍हाक कोन
१५७# सीन्‍जा
१५८# सीनगु
१५९# सुकु
१६०# सेरङे
१६१# सम्‍जे
१६२# हर्बन गै कोन
१६३# हुर्लु
१६४# ह्युन्गी प्‍हच्‍यु
१६५# आदी
१६६# अथवा
१६७# औंम रूप्‍चै
१६८# इचौ
१६९# उयु
१७०# कारा प्‍हच्‍यु
१७२# लनाछ
१७३# भज्‍‍यु
१७४# ख्युन
 
==References==
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/350464" बाट अनुप्रेषित