विकिपिडिया:लेख सुधार सम्पादनथन/पुरस्कार

Article Improvement Edit-a-thon logo.svg


लेख सुधार सम्पादनथन
सन् २०२० (वि.सं. २०७७)
नतिजा
प्रतियोगिता तथ्याङ्क
सुधारिएका लेखहरू
सुधार सम्पन्न लेखहरू
सहभागीहरू
प्रयोगकर्ता सहभागीहरू
पुरस्कार
पुरस्कार

पुरस्कारसम्पादन

 

यस प्रतियोगिताको विजेताहरू तथा सहभागीहरूलाई निम्नलिखित पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ।

  •   प्रथम पुरस्कार- ब्याग, विकिपिडिया टि सर्ट, डायरी, कलम र नेपाली बृहत् शब्दकोश पुस्तक
  •   दोस्रो पुरस्कार- ब्याग, विकिपिडिया टिसर्ट, डायरी र कलम
  •   तृतीय पुरस्कर- ब्याग र विकिपिडिया टिसर्ट 
  • सहभागीहरूलाई समयानुकूल छापिएको प्रमाणपत्र वा डिजिटल प्रमाण पत्र इ-मेलद्वारा पठाइनेछ।

उत्कृष्ट प्रयोगकर्ताहरूसम्पादन

क्र.सं.
प्रयोगकर्ता उपकरणमा जोडिएको कुल लेख अङ्क विभाजन कुल स्वीकृत लेख जम्मा अङ्क
१० १५ २० २५ ४०
    हिमाल सुबेदी २५ - - - २४ २५ ९८०
  पर्वत सुबेदी २० - - - १९ २० ७८०
  किरण कुमार साह ४० १८ ४० ६३५
सरोज उप्रेती ४० ३२ - - ४० ५६०