मुख्य सूची खोल्नुहोस्

देवीदेवताहरूको यातायातको साधन नै वाहन हो | जस्तै गणेश - मुसो, शिव - साँढे, दुर्गा - बाघ आदि | सार्थक - सन्तोष