वार्तालाप:एलेक्जेन्डर ग्राहम बेल

छलफल थप्नुहोस्
सक्रिय छलफलहरू


पृष्ठ सार्न अनुरोध →२९ डिसेम्बर २०२०सम्पादन

तल यस पृष्ठको स्थानान्तरण अनुरोधमाथि भएको छलफलको परिणाम हो। कृपया यसमा कुनै परिवर्तन नगर्नुहोला, अन्य छलफलहरू तल नयाँ खण्ड बनाएर गर्न सकिन्छ। यस छलफलमा कुनै परिवर्तन नगर्नुहोला।

स्थानान्तरण अनुरोधको परिणाम निम्नलिखित रह्यो: सम्पन्न-- बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) १९:१५, ९ मे २०२१ (नेपाली समय)अलेक्ज्याण्डर ग्राहम बेलएलेक्जेन्डर ग्राहम बेल – शीर्षक एकरूपता गर्नको लागि-- बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) ०८:१७, २९ डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)


माथिको छलफल बन्द गरिएको छ। कृपया यसलाई परिमार्जन नगर्नुहोस्। त्यसपछिको टिप्पणीहरू उपयुक्त छलफल पृष्ठमा हुनुपर्दछ। यस छलफलको लागि कुनै पनि सम्पादनहरू गरिनु हुँदैन।
Return to "एलेक्जेन्डर ग्राहम बेल" page.