वाइ-फाई वा वाइफाई (अङ्ग्रेजी: Wi-Fi) तारको प्रयोग बिना रेडियो तरङ्गहरूको माध्यमबाट डाटा आदान प्रदान गर्ने तथा इन्टरनेटसँग जोड्ने एक प्रविधि हो । कुनै पनि वाइ-फाई प्रविधिले सफलतापूर्वक वाइ-फाईएलायन्सको अन्तरसंचालन प्रमाणीकरण परीक्षण गरेपछि मात्र "वाइ-फाई प्रमाणित" ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न सक्छन । नेदरल्याण्डका एक इन्जिनियर विक हेसलाई "वाइ-फाईका पिता"को रूपमा लिइन्छ ।

Wi-Fi.gif
वाइ-फाई सङ्गठनले प्रयोग गर्ने वाइ-फाईको लोगो
वाइफाई सिग्नल लोगो

स्वास्थ्य र सुरक्षासम्पादन