लेप्चा नेपाल र भारतमा बसोबास गर्ने एउटा आदिबासी हो।

लेप्चा जाति

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

लेप्चा सङ्ग्रहालय, इलाम