लुइस कोर्भलन लेपे (१९३६-२०१०) चिलेको एक साम्यभवादी राजनीतिज्ञ थिए। १९५८-१९८९ कोर्भलन चिली कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव थियो। राष्ट्रिय संसादको प्रतिनिधि थिए।[१]

लुइस कोर्भलन

स्रोतहरू सम्पादन