रमन सिंह छत्तिसगढका मुख्यमन्त्री हुन, उनी ७ दिशम्बर २००३ देखि यो पदमा छन्।