यौन खेलौना मानिसले यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने उदेश्यले प्रयोग गर्ने कृतिम उपकरण वा खेलौना हो ।

यौन खेलौनाहरू