योनीद्वार

(योनीमार्गको छिद्र बाट पठाईएको)

मूत्रमर्गको द्वारको तल रहेको मध्य छिद्र योनीमार्गको छिद्र वा योनीमार्गको द्वार हो। यसको आकार योनीच्छद अनुसार विपरित फरक आकारमा हुन्छन।

योनीमार्गको छिद्र
Vaginal opening description.jpg
योनीमार्गको छिद्र (५) दर्शाईएको स्त्री बाह्य योनाङ्गको तस्वीर
विबरण
पहिचान
ल्याटिनostium vaginae
शरीर-संरचनाविज्ञानसम्बन्धी शब्दावलीहरू