युवा अवस्था भन्नाले बाल्य अवस्था पार गरेर १६ बर्ष पुगेका मानिसको अवस्थालाई बुझिन्छ अतः १६बर्ष देखि माथिका मानिसलाई सामान्य युवा भन्ने संज्ञा दिइन्छ । युवाको शरीरमा तागत र दिमागमा राम्रो सोच हुने हुदा युवालाई देशका कर्णधारको नामले पनि चिनिन्छ ।