यहुदी (अङ्ग्रेजी: Jews) मध्य पूर्वबाट उत्पत्ति भएका धार्मिक समूह हो ।

बाह्य लिङ्कहरूसम्पादन