यनम भारतीय राज्य पॉण्डिचेरीको एउटा जिल्ला हो।"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=यनम&oldid=869670" बाट अनुप्रेषित