मित्र वा अल्फा संन्टौरी, जसको बायर नाम α Centauri वा α Cen छ, नरतुरंग तारामण्डलको सबभन्दा चम्किलो तारा हो।[१] यो पृथ्वीबाट देखिने भएका ताराहरूमाबाट चौथो सबभन्दा चम्किलो तारा पनि हो।

मित्र मण्डलका तीन ताराहरू र हाम्रो सूर्यका आकारहरू र रंगहरूको आपसमा तुलना
शक्तिशाली दूरबीनका माध्यमले मित्र ताराहरूको एक दृश्य (बीचको सबभन्दा चम्किलो तारा)

पृथ्वीबाट एक देखिने वाला मित्र तारा वास्तवमा तीन ताराहरूको बहु तारा मण्डल हो। यिनमा दुई द्वितारा मण्डलमा छन् र यी मित्र "ए" र मित्र "बी" भनिन्छ। तेस्रो तारा यीबाट केही दूरीमा छ र त्यसलाई मित्र "सी" वा प्रक्सिमा सेन्टौरी" नाम हो। सूर्यलाई छो्डेर, प्रक्सिमा सेन्टौरी हाम्रो पृथ्वीको सबभन्दा नजीकको तारा हो र हामीदेखि ४.२४ प्रकाश-वर्षको दूरीमा छ। र पनि प्रक्सिमा सेन्टौरी यति सानो छ कि बिना दूरबीनका देख्न सकिंदैन।

अन्य भाषाहरूमासम्पादन

अंग्रेजीमा मित्रलाई "अल्फा सेन्टौरी" (Alpha Centauri) र मित्र "सी"लाई "प्रक्सिमा सेन्टौरी" (Proxima Centauri) भन्दछन्। मित्रका धेरै अन्य पारम्परिक नाम छन् जस्तैको राइजिल कन्टौरस (Rigil Kentaurus) र टोलिमान (Toliman)। सोचिन्छ कि टोलिमानको नाम अरबी भाषाका "अल-जुल्मान" (ur‎) शब्दबाट आएकोछ, जसको अर्थ हो "शुतुरमुर्ग"।

यी पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

सन्दर्भसम्पादन

  1. Indian journal of history of science: Volume 42, National Commission for Compilation of History of Sciences in India, Indian National Science Academy, National Institute of Sciences of India, 2007, "... stars a Centauri and beta Centauri are known as Mitra and Mitrak respectively ..."