माथिल्लो त्रिशुली -३ए जलविद्युत

रसुवामा अबस्तथित विभिन्न जलविद्युतगृह अन्तर्गत्को एकहो माथिल्लो त्रिशुली -३ए जलविद्युत रसुवा जिल्लामा अबस्थित रहेको एक जलविद्युत गृह हो।। यसको क्षमता ६० मेगावाट छ भने हालको लागि यो विद्युत गृहले २५ मेगावाट मात्र उपयोग गर्ने सकिरहेको छ। ।[१]

अन्य निकायहरू सम्पादन गर्नुहोस्

सन्दर्भ सम्पादन गर्नुहोस्