महाविद्यालय (मराठी:कॉलेज, नेपाळी:कलेज) भन्नाले कक्षा बार्हौंदेखि माथि आध्यायनका लागि बनाइएका शिक्षण संस्थानहरू हुन् जसलाई अङ्ग्रेजीमा कॉलेज (College) र नेपालमा कॅम्पस भनेर जानिन्छ

किंग्स कॉलेज, कॅम्ब्रिज (King's College, Cambridge)