महायोग वा (तिब्बती: རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ།, नाल्ज्योर छेन्पो, संस्कृत: महायोग) वज्रयान अन्तर्गतको एक तान्त्रिक सम्प्रदायमा मानिन्छ। यो सम्प्रदाय ञिङमा सम्प्रदायको नौ यान मध्ये सातौँ यान हो।