जब कुनै रोगको प्रकोप केही समय पहिले भन्दा धेरै अधिक हुन्छ , यसलाई महामारी 'epidemic' भनिन्छ।

महामारी एक ठाउँमा सीमित छ। तर यदि यो अन्य देशहरू र अन्य महादेशहरूमा फैलिएको छ भने यसलाई 'विश्वमारी' pandemic भनिन्छ।

बाह्य लिंकहरू सम्पादन गर्नुहोस्