महात्मा गान्धी विश्वविद्यालय, कोट्टयम

भारत मा विश्वविद्यालय

महात्मा गान्धी विश्वविद्यालय, कोट्टयम भारतको राज्य केरलको कोट्टयममा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।