महर्षि शब्द संस्कृतको महा र ऋषि शब्दको संयोजनबाट बनेको हो। यसको शाब्दिक अर्थ महाऋषि भन्ने हुन्छ।


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन