मधेशी

मधेशका नेपाली बासिन्दा

मधेशी नेपाली निवासी हुन जुन नेपालको दक्षिणी भागको मैदानी क्षेत्रमा बसो-बास गर्छन। यस क्षेत्रलाई तराई पनि भन्छन्। यसै क्षेत्रलाई "मधेश" पनि भनिन्छ।

नेपालका जातिहरू