भारतीय खान स्कूल विश्वविद्यालय

भारतीय खान स्कूल विश्वविद्यालय भारतको राज्य झारखण्डको धनबादमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।