भान्सा खाना बनाउनको लागि प्रयोग गरिने कोठा वा घरको एक भाग हो। भान्सा घर वा कोठा खाना पकाउने, खाने,खाना सुरक्षित र सफा राख्ने ठाँउ हो।

आधुनिक भान्सा
सन्दर्भ सामग्रीसम्पादन


बाह्य सूत्रसम्पादन