भान्सा खाना बनाउनको लागि प्रयोग गरिने कोठा वा घरको एक भाग हो। भान्सा घर वा कोठा खाना पकाउने, खाने,खाना सुरक्षित र सफा राख्ने ठाँउ हो।

आधुनिक भान्सा
सन्दर्भ सामग्री सम्पादन गर्नुहोस्


बाह्य सूत्र सम्पादन गर्नुहोस्