बोडी एउटा गेडागुडि हो जसलाई तरकारी अथवा दालको रूपमा खाइन्छ ।

बोडी
कलो बोडी
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत:
(श्रेणीविहीन):
(श्रेणीविहीन):
(श्रेणीविहीन):
गण:
कुल:
वंश:
प्रजाति:
V. unguiculata
वैज्ञानिक नाम
Vigna unguiculata
(L.) Walp.
पर्याय

Vigna sinensis