मुख्य सूची खोल्नुहोस्
सेरिङ्ह्याम पार्कमा रहेको गुराँसको झाडी

बुट्यान एउटै बोटमा धेरै काण्डहरू पलाउने र करिब ५ देखि ६ मिटरसम्म मात्र अग्लो हुने झाडीदार वनस्पतिहरूको समुह हो।