बिन्दु कुनै पनि मान नभएको सबैभन्दा सानो ज्यामितीय आकृती हो। बिन्दु भनेको त्यो हो, जसको नाप लम्बाइ, चौडाइ,मोटाइ, उचाइ, गहिराइ केही पनि हुँदैन। त्यसको एउटा मात्र स्थान हुन्छ, त्यसलाई बिन्दु भनिन्छ।