पानी बोक्न र राख्न प्रयोग हुने भाँडो।

प्लास्टिकको एक पहेलो बाल्टिन