प्लास्टिकको एक पहेलो बाल्टिन

पानी बोक्न र राख्न प्रयोग हुने भाँडो।