बाली (रामायण)

बाली

बाली रामायणमा उल्लेख गरिएको बानर राज्य किस्किन्धा नगरको राजा थिए ।

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन