वर्षादी वर्षामा पानीबाट बच्नको लागि लगाइने पानी नपस्ने खालको पहिरन हो ।

पहेंलो वर्षादी लगाएको बालक