मुख्य सूची खोल्नुहोस्
एक प्राकृतिक बरफको टुक्रा

बरफ पानीको ठोस रुपान्तरण हो । यो सामान्यतया पारदर्शि वा सेतो रंगको हुन्छ ।

सन्दर्भ सूचीसम्पादन