बन्दुक लडाइमा प्रयोग गरिने हतियार हो ।

बन्दुक बोकेको मानिस