मुख्य सूची खोल्नुहोस्
बन्दर सेरी बेगवान शहर

बन्दर सेरी बेगवान ब्रुनेईको राजधानी शहर हो ।