बन्जी जम्पिङ

बन्जी जम्पिङ

क्विन्सल्यान्डमा रहेको एजे ह्याकेट बन्जी टावरबाट देखिएको दृष्य ।

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन