यसका बारेमा (उच्चारण)  देवनागरी बर्णमालामा व्यन्जनबर्णको २३औं अक्षर हो। (बच्चालाई सिकाउँदा भनिने सम्बोधन “बाटुलो ब”)

ब अक्षर

हेर्नुहोस्सम्पादन


"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=ब&oldid=372287" बाट अनुप्रेषित