फु दोर्जे

(फु डोर्जे बाट पठाईएको)

फु डोर्जे बिना अक्सिजन सगरमाथा आरोहण पहिलो ब्यक्ति हुन ।