फुटबल खेलाडी

लाते भकुण्डो अथवा फुटबल खेल्नेलाई फुटबल खेलाडी भनिन्छ।