फुटबल खेलाडी विभिन्न प्रकारका फुटबल खेलहरू खेल्नेलाई व्यक्तिलाई भनिन्छ। विभिन्न प्रकारका फुटबल खेलहरू अन्तर्गत एसोसिएसन फुटबल, अमेरिकन फुटबल, क्यानडेली फुटबल, रग्बी फुटबल पर्छन्।

पुरूष फुटबल खेलाडी
महिला फुटबल खेलाडी
महिला फुटबल खेलाडी
महिला फुटबल खेलाडी

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्