प्रयोगकर्ता:RajeshPandey/Nepali Wikipedia Translator/Pronouns

Pronouns

मै|म
हम|हामी
तुम|तिमी
 तु| तँ
ये|यो
वो|त्यो
आप|तपाईं
मुझ|म
जिन|जस
जिस|जस
उस|उन
उन|उन
इस|यस
खुद|आफु
सब|सबै
अकेले|एक्लै
दोनों|दुवै
तिनों|तिनै
चारों|चारै
जितने|जति
उतने|त्यति
इनकी|यिनको
इनसे|यिनिहरुबाट
इनके|यिनको
इन्हो|यिन