Babel प्रयोगकर्ता जानकारी
ne-0 यो प्रयोगकर्ता आधारभूत स्तरमा पनिनेपाली भाषाको लागी अनजान हुनुहुन्छ।
no-N Denne brukeren behersker norsk (bokmål)morsmålsnivå.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
भाषा अनुसार प्रयोगकर्ताहरू

Hello, I am Magne Flåten, user:Magnefl from Norway.

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०