नेपाली विकिपिडिया सार:

लेखहरू
फाइलहरू
प्रयोगकर्ताहरू
सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू
बोटहरू
प्रवन्धकहरू
प्रशासकहरू
चेकयुजरहरू
ओभरसाइटरहरू
३१,५५१ १,३०६ ६७,६०० ९१
|-
  • एक नेपाली नागरिक
  • नयाँ कुराहरू सिक्न मन पराउने मान्छे
  • समाजलाई सकारात्मक सोच र विचारले बदल्न सकिन्छ भनेर विश्वास गर्ने मान्छे
  • एक हिंसा बिरोधी मानिस
  • बिज्ञान र प्रविधिमा रुचि भएको मान्छे
  • साथीहरू बनाउन र कायम गरिराख्न मन पराउने मान्छे

के म तपाईंको साथी बन्न सक्छु ?:

कुराकानी:

  • जिटक:koirala.ds[AT]gmail[dot]com
  • याहु:deben_koirala[AT]yahoo[dot]com
विकिथन-३ यो प्रयोगकर्ता विकिथन-३ का सहभागी हुनुहुन्छ।