प्रमुख सेनानी

यो एक पद हो ।प्रमुख सेनानी भन्नाले नेपाली सेना अन्तर्गत अधिकृत स्थरको पद मानिन्छ । प्रमुख सेनानीलाई साधारण भाषामा कर्णेल अथवा कर्साब भन्ने गरिन्छ ।

बाह्य लिङ्कहरूसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीसम्पादन