पोल्यान्ड बल

पोल्यान्ड बल या कन्ट्री बल एउटा मानिसहरूले बनाएको इन्टरनेट मेम हो । यो Krautchan.netको /int/ बोर्डमा सन् २००९ मा सुरु गरिएको थियो ।

प्रयोगकर्ताहरुद्वारा बनाइएको पोल्यान्ड बलको उदाहरण