पोर्टल:सामग्रीहरू/सूचीहरू/सन्दर्भ

सामान्य सन्दर्भ सूचीहरू  • संक्षिप्त रूपहरू • समूहवाचक नामहरू • गलत धारणाहरू • सामान्य गलत हिज्जेहरू • शब्द-व्युपत्तिहरू • सूचीहरू • सूचीहरूको सूची • जोडीहरू • हुलाक कोडहरू • असामान्य लेखहरू

संगठनहरूको सन्दर्भ 

पुस्तकालयहरू • पुस्तकालय प्रकार • डिजिटल पुस्तकालय परियोजनाहरू • राष्ट्रिय पुस्तकालयहरू

सन्दर्भ कार्य • पञ्चाङ्ग • शब्दकोशहरू • विश्वकोशहरू • निःशुल्क अनलाइन पत्रिकाहरू • विकिपुस्तकको बारेमा • समाचारसमूहहरू • समाचार पत्रहरू • वेब डाइरेक्टरीहरू

अनुसन्धान उपकरण र स्रोतहरू • खुला स्रोत सफ्टवेयर प्याकेजहरू • समाचार क्लाइन्टहरू • आवधिक तालिका • खोजी इन्जिनहरू

स्तरीय लेखहरू • सामान्य स्तरहरू • संख्यात्मक योजनाहरू

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरहरू • अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू • आईएसओ ६३९ भाषा नामहरू • आईएसओ ३१६६ देश कोडहरू • समय क्षेत्र • देशका टेलिफोन कोडहरू • उच्च स्तरीय डोमेन • प्लास्टिक पुनर्चक्रण कोडहरू
आकार, मापनरूपान्तरण
एसआई • एसआई आधारभूत इकाई • एसआई व्युत्पन्न इकाई • एसआई उपसर्ग
एकाइ रूपान्तरण • नापको असामान्य एकाइहरू • हास्य इकाइहरू
परिमाणको आकार • लम्बाइ • क्षेत्रफल • आयतन • पिण्ड • समय
विशिष्ट मापनहरू • पकवान • प्राचीन • कागजको आकार