पूर्वी सिंहभूम जिल्ला

पूर्वी सिंहभूम जिल्ला भारतीय राज्य झारखंडको एउटा जिल्ला हो।