पूर्वी अफ्रिकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

पूर्वी अफ्रिकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची निम्न रहेका छन् :-

तान्जानियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

केन्याका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

युगान्डाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

इथियोपियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

मौरिससका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

सेसेल्सका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

मोजाम्बिकका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

माडागास्करका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन