पुष्टि श्राद्ध

शरीर स्वस्थ्य राख्न गरिनेलाई पुष्टि श्राद्ध भनिन्छ|