पुरानो करार

पुरानो करार सन्सारको उत्पतिदेखि येशु ख्रिष्टको जन्मसम्म समेटिएको इसाई धर्मग्रन्थ बाइबलको पुरानो पुस्तक हो ।