पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकार

पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकार

पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकार विश्वव्यापी रूपमा हरेक राज्य र देश अनुसार फरक छ ।

देश वा राज्य अनुसारसम्पादन

अफ्रिकासम्पादन

अमेरिकासम्पादन

एसियासम्पादन

मध्य एसियासम्पादन

पश्चिमी एसियासम्पादन

दक्षिण एसियासम्पादन

पूर्व एसियासम्पादन

दक्षिणपूर्व एसियासम्पादन

युरोपसम्पादन

ओसेनियासम्पादन

हेर्नुहोस्सम्पादन

अरु लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धीका लेख:

थपसम्पादन