क्वयेर व्यक्तिहरूको अधिकार

सिमान्तकृत यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताका व्यक्तिहरूको अधिकार अथवा क्वयेर व्यक्तिहरूको अधिकार विश्वव्यापी रूपमा हरेक राज्य र देश अनुसार फरक छ । केही देश वा राज्यहरूमा यस विविधता अन्तर्गत पनि केही निश्चितलाई मात्र अधिकार दिइएको देखिन्छ ।

अभियानमा समावेशिता सम्पादन गर्नुहोस्

अङ्ग्रेजी भाषामा एलजिबिटी (LGBT) भन्ने सांक्षेपिकरणको अत्याधिक प्रयोग भएको देखिन्छ । यसले समयौनिक महिला, समयौनिक पुरुष, द्वियौनिक र पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई जनाउँछ । कतिपय अभियानहरूमा आइ (I) अर्थात् अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई समावेश गरिएको देखिन्छ । कतिपय अभियानहरूमा "यौन अभिमुखिकरण"को छुट्टै अभियान हुँदछ र सिमान्तकृत लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताका व्यक्तिहरू असमावेश हुन सक्छ । कतिपय अभियानहरूमा "यौन विशेषता"को छुट्टै अभियान हुँदछ र सिमान्तकृत यौन अभिमुखिकरण र लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिहरू असमावेश हुन सक्छ । कतिपय अभियानहरूमा "लैङ्गिक पहिचान"को छुट्टै अभियान हुँदछ र सिमान्तकृत यौन अभिमुखिकरण र यौन विशेषताका व्यक्तिहरू असमावेश हुन सक्छ । यस्ता विषयहरू राज्यको नीति नियममा पनि झल्कन सक्छ ।

देश वा राज्य अनुसार सम्पादन गर्नुहोस्

अफ्रिका सम्पादन गर्नुहोस्

अमेरिका सम्पादन गर्नुहोस्

एसिया सम्पादन गर्नुहोस्

मध्य एसिया सम्पादन गर्नुहोस्

पश्चिमी एसिया सम्पादन गर्नुहोस्

दक्षिण एसिया सम्पादन गर्नुहोस्

पूर्व एसिया सम्पादन गर्नुहोस्

दक्षिणपूर्व एसिया सम्पादन गर्नुहोस्

युरोप सम्पादन गर्नुहोस्

ओसेनिया सम्पादन गर्नुहोस्